Pôvod sonotherapie

V posledných desaťročiach sa mnoho vedeckých výskumov realizovaných v zahraničí zameriavalo na výskum fyziologických účinkov infrazvukov. Všetky sa zhodujú v tom, že infrazvuky v rámci určitého frekvenčného pásma blahodarne pôsobia na ľudský organizmus a dokážu vyvolať pozitívne zmeny v metabolizme buniek. Holandský prírodný liečiteľ maďarského pôvodu Lajos Nagy, použijúc bohaté medzinárodné výsledky, vyvinul v Holandsku v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia postup a prístroj, ktorý je účinný v boji proti zúženiu ciev a artérioskleróze.

Klinické skúšky jednoznačne potvrdili účinnosť metódy. Táto bezbolestná terapia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky, sa stala po celej Európe známa pod názvom sonotherapia a zožala veľký úspech. Roku 1994 priniesol Lajos Nagy svoj vynález do Maďarska a spoločne s manželkou si otvorili v Budíne ordináciu. Od tej doby sa sonoterapeutické centrá otvárajú po celej krajine, čím sa aj pacientom žijúcim mimo hlavného mesta naskytá možnosť skvalitniť svoj zdravotný stav a využiť liečbu. Napriek tomu však, že tisícky pacientov môžu – aj v Maďarsku – ďakovať za svoj lepší fyzický stav, zdravie alebo práve za neamputované končatiny pulzujúcim infrazvukom, lekárska spoločnosť prijala tento, v západnej Európe už overený postup veľmi skepticky.

V máji roku 2000 sa ale skončila dvojitá slepá, placebo kontrolovaná skúška na veľmi vysokej odbornej úrovni, ktorá zodpovedala všetkým vedeckým požiadavkám a tá jednoznačne potvrdila účinnosť sonoterapie. Lekársky tím, ktorý vedeckú prácu zrealizoval, publikoval svoje výsledky vo viacerých lektorovaných odborných periodikách a referoval o nich na každoročne usporiadanom kongrese Nemeckej angiologickej spoločnosti (DGA), ako aj na medzinárodnom kongrese Central European Vascular Forum konanom v Ríme.

Všetci, ktorí trpia niektorým zo štádií choroby, nech už útočí v mozgových, koronárnych alebo končatinových cievach, sa môžu vďaka pulzujúcim infrazvukom – overene – zotaviť a uzdraviť už aj na Slovensku.