Pôvod sonotherapie

Vedecký výskum a vývoj sonotherapie

Ambulancia - Sonotherapia - diagnostické centrum

V posledných desaťročiach sa mnoho vedeckých výskumov zameriavalo na fyziologické účinky infrazvukov. Tieto výskumy jednoznačne preukázali, že infrazvuky v určitom frekvenčnom pásme pozitívne ovplyvňujú ľudský organizmus a dokážu vyvolať priaznivé zmeny v bunkovom metabolizme. Holandský prírodný liečiteľ maďarského pôvodu, Lajos Nagy, na základe medzinárodných výskumných výsledkov vyvinul v 80-tych rokoch 20. storočia postup a prístroj účinný v boji proti zúženiu ciev a artérioskleróze.

Úspech a rozšírenie sonotherapie v Európe

Klinické skúšky potvrdili účinnosť tejto metódy. Bezbolestná terapia bez vedľajších účinkov sa stala známou po celej Európe pod názvom sonotherapia a dosiahla veľký úspech. V roku 1994 priniesol Lajos Nagy svoj vynález do Maďarska a spolu s manželkou otvoril ordináciu v Budíne. Od tej doby sa sonotherapeutické centrá rozširujú po celej krajine, čo umožňuje pacientom mimo hlavného mesta využívať túto liečbu na zlepšenie svojho zdravotného stavu.

Skeptické prijatie a vedecké potvrdenie

Napriek úspechom tisícok pacientov, ktorí môžu vďaka pulzujúcim infrazvukom ďakovať za lepší fyzický stav alebo za neamputované končatiny, bola táto metóda spočiatku prijatá lekárskou spoločnosťou skepticky. V máji 2000 však skončila dvojitá slepá, placebo kontrolovaná štúdia, ktorá splnila všetky vedecké požiadavky a jednoznačne potvrdila účinnosť sonotherapie. Výsledky tejto štúdie boli publikované v renomovaných odborných časopisoch a prezentované na kongrese Nemeckej angiologickej spoločnosti (DGA) a na medzinárodnom kongrese Central European Vascular Forum v Ríme.

Ambulancia - Sonotherapia - diagnostické centrum
Ambulancia – Sonotherapia – diagnostické centrum

Sonotherapia na Slovensku

Dnes sa môžu aj pacienti na Slovensku zotaviť a uzdraviť vďaka pulzujúcim infrazvukom. Sonotherapia je overená metóda, ktorá pomáha liečiť ochorenia ciev, či už v mozgových, koronárnych alebo končatinových oblastiach.

Vyskúšajte sonotherapiu a zlepšite svoje zdravie s pomocou tejto inovatívnej a účinnej liečby.