Indikácie sonotherapie

 • Účinná liečba postcovidového syndrómu
 • Všeobecne pri zhoršenom prekrvení
 • Pri klaudikačných bolestiach dolných končatín v dôsledku uzáverového ochorenia tepien
 • Koronárne syndrómy (ischemická choroba srdca)
 • Pri poruchách mozgového prekrvenia pre uzáverové ochorenie tepien
 • Hučanie alebo šumenie v ušiach
 • Cukrovka – diabetická mikroangiopatria so zhoršeným prekrvením nôh
 • Pri „diabetickej nohe“ (komplikácia cukrovky so zhoršením prekrvenia dolných končatín a vznikom defektov, ulcerácií alebo gangrén na nohách)
 • Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách aj iných operáciách
 • Pri nemožnosti vykonania chirurgického obnovenia prietoku končatinami (nevhodné anatomické pomery, závažné zhoršenie celkového stavu alebo nesúhlas pacienta s operáciou)
 • Pri kostných procesoch, stavoch po športových úrazoch, natiahnutí svalstva a pod.
 • Všeobecné regenerácia pri hojení kostí alebo rán
 • Najrôznejšie poruchy prekrvenia, prevencia trombózy
 • Poruchy spánku, stres, depresie, astma, migréna
 • Poruchy sexuálnej potencie
 • Liečenie bolesti
 • Reuma, artróza, artritída
 • Blokácie krčnej chrbtice
 • Vysoký tlak krvi a s tým spojené problémy, poruchy tukového metabolizmu, zvýšená hladina cholesterolu
 • Poruchy pri potencií
 • Psoriáza
 • Skleróza multiplex – jej spomalenie
 • Tetánia
 • Nekrózy (viac informácii a fotiek)
 • Ischémia dolných končatín, ak cievno-chirurgický výkon ešte nie je potrebný alebo nie je možný, prípadne pacient operáciu odmieta.
 • Prevencia u ohrozených osôb (vysoké kardiovaskulárne riziko, pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorení v rodine) alebo ak sa u nich už vyskytol srdcový infarkt alebo mozgová porážka.

Na základe doterajších výskumov, vyšetrení pacientov  a skúseností z prevádzky existujúcich centier v zahraničí možno povedať, že

SONOTHERAPIA aplikovaná ako kúra je až v 80% pacientov vysoko účinná!

Prejavuje sa to týmto:

 • Vzdialenosť, prekonaná peši (dysbázia alebo klaudikačný interval) sa predĺži alebo sa chôdza stane úplne normálnou, bez obmedzenia, neprerušovanou.
 • Gangrény a diabetické vredy sa vyliečia, čím je v určitej časti prípadov možné predísť amputácii končatín.
 • Závraty a hučanie v ušiach prestanú úplne alebo sa zmiernia.
 • Bolesti v oblasti srdca sa zmiernia, ich frekvencia sa zníži  alebo úplne vymiznú.
 • Pamäť a schopnosť koncentrácie sa u pacientov nápadne zlepší.
 • U klientov sa objaví optimizmus, chuť do života, elán, celková komponovanosť  a stratia sa prejavy depresií.

AKÉ PRÍZNAKY POUKAZUJÚ NA ZÚŽENIE CIEV?

Príznaky zúženia alebo uzáverov tepien závisia od stupňa a lokalizácie postihnutých tepien. Ak sa takéto zúženie tepien vyskytuje v dolnej končatine, chorý pociťuje chlad a bledosť nôh, niekedy lokálnu necitlivosť, na druhej strane chronickú bolesť, klaudikácie (kŕčovitá bolesť pri chôdzi, pozri vyššie) niekedy po niekoľkých krokoch. V pokročilých a ťažších prípadoch spôsobuje zúženie alebo  uzávery tepien odumretie časti nohy alebo nehojace sa rany spojené s krutými bolesťami.

Ak sa zúženie či uzávery tepien vyskytujú v oblasti krčných alebo mozgových tepien, môže vzniknúť prechodná alebo trvalá mozgová príhoda, prípadne sa nedokrvenie mozgu prejavuje vo forme poruchy koncentrácie, stratou pamäti, závratu, hučania v ušiach, poruchami zraku alebo inými neurologickými prejavmi.

V prípade, že sú postihnuté srdcové tepny (koronárne alebo tzv. vencovité), vzniká ischemická choroba srdca. Táto sa môže prejaviť  pocitom únavy, po fyzickej námahe alebo rozčúlení a pri emócii vzniká rôzne intenzívna bolesť  v oblasti za hrudnou kosťou  a môže vyžarovať do krku alebo ľavégho ramena.

SONOTHERAPIA môže poskytnúť účinnú pomoc pri všetkých týchto ťažkostiach a ochoreniach.