Vedecké potvrdenia

Účinnosť pulzujúceho elektromagnetického poľa potvrdili a demonštrovali v uplynulých rokoch mnohými rozličnými spôsobmi.

– Rozpadnutie erytrocytov spojených do útvarov podobných rolkám mincí sa dá potvrdiť pomocou mikroskopu s tmavým poľom. Vedie to k nasledovnému: viskozita krvi sa zlepší, zlepšia sa vlastnosti tečenia krvi, zväčší sa povrch, zvýši sa obsah kyslíka, zníži sa nebezpečenstvo trombózy.

Krvinky spojené do roliek sa rozpadnú a sú schopné prenášať oveľa viac kyslíka.

– Meraniami hustoty kostí bolo dokázané, že hustota kostí sa signifikantne zvyšuje s dlhodobejšie realizovanými ošetreniami.

– Infračervené termografické merania ukázali zlepšenie prekrvenia.

Infračervené termografické merania ukazujú zvýšenie teploty, čo je prvoradým indikátorom zlepšujúceho sa prekrvenia.

 

– Meranie potenciálu elektrickej vodivosti kože v koncových bodoch akupunktúrnych meridiánov zabezpečuje reguláciu telesnej energie.

– Kombinované biofeedback meranie ukazuje optimalizáciu mnohých telesných funkcií už po niekoľkominútovej aplikácii pulzujúceho magnetického poľa.

– Merania realizované fotopletizmografom ukázali v prípade mikroobehu 45% zlepšenie mikrocirkulácie a priemerne 25% zlepšenie nasýtenosti krvi kyslíkom.