Čo je sonotherapia?

Ambulancia - Sonotherapia - diagnosticko liečebné centrum

Ambulancia – Sonotherapia – diagnosticko liečebné centrum

Sonotherapia je nový a unikátny neinvazívny spôsob liečby, ktorý je absolútne nebolestivý a nemá žiadne vedľajšie alebo škodlivé účinky. Táto terapia sa zameriava na zlepšenie prekrvenia pri ischémii končatín alebo iných orgánov spôsobenej zúžením alebo uzávermi tepien.

Ako funguje sonotherapia?

Podstata tejto terapie spočíva v použití nízkofrekvenčných zvukových vĺn s nízkou koncentráciou energie. Tieto vlny sú dávkované špeciálnym prístrojom, ktorý pracuje synchrónne s činnosťou srdca, čím sa dosahuje optimálny terapeutický efekt.


Inovatívna liečba pomocou pulzujúcich nízkofrekvenčných zvukových vĺn

Fyzikálny princíp sonotherapie

Sonotherapia je moderná liečebná metóda, ktorá využíva pulzujúce nízkofrekvenčné zvukové vlny s nízkou koncentráciou energie. Táto forma terapie využíva široké spektrum infrazvuku a počuteľných zvukových vĺn, ktoré sa aplikujú vo forme špecifických kmitov.

Individuálny prístup a presná kontrola

Každá liečba je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta. Forma, trvanie, intenzita a frekvencia zvukových vĺn sú starostlivo nastavené pre každého jednotlivca a počas celého trvania ošetrenia sú presne riadené počítačom.

Pozitívne účinky na bunkovú aktivitu

Špeciálne zvukové kmity majú výrazný vplyv na látkovú výmenu a bunkové procesy, čo vedie k zlepšeniu mikrocirkulácie. Táto terapia zároveň zabraňuje vzniku odlúpených častíc v bunkách, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zdravie organizmu.

Vyskúšajte inovatívnu sonotherapiu a objavte jej priaznivé účinky na vaše zdravie!

Sonotherapia nemá vedľajšie a škodlivé účinky !

Prednosti ošetrenia sonotherapiou

Sonotherapia ponúka množstvo výhod, vďaka ktorým je ideálnou voľbou pre široké spektrum pacientov.

Bezpečnosť a žiadne vedľajšie účinky

Ošetrenia sonotherapiou nepredstavujú nijaké riziko a nemajú vedľajšie ani škodlivé účinky.

Kompatibilita s inými liečebnými postupmi

Táto terapia sa môže aplikovať aj ako doplnková liečba súčasne s inými liečebnými postupmi, ako je konzervatívna medikamentózna liečba, alebo po nich, napríklad po operácii alebo perkutánnej intervencii.

Preventívne účinky

Sonotherapia sa môže poskytovať aj ako prevencia vzniku porúch prekrvenia u rizikových osôb, čím pomáha predchádzať závažnejším zdravotným problémom.

Celkový účinok na organizmus

Liečba nepôsobí lokálne, ale jej účinky sa prejavujú v celom organizme, čo zaručuje komplexný terapeutický efekt.

Možnosť opakovaného ošetrenia

Ošetrenie sa dá kedykoľvek opakovať s rovnako intenzívnym účinkom, čo umožňuje dlhodobé udržanie pozitívnych výsledkov.

Ambulantné ošetrenia bez hospitalizácie

Pacienti môžu sériu ošetrení absolvovať ambulantne, bez potreby hospitalizácie, čo zvyšuje komfort a pohodlie liečby.

Napísali o nás

Sonotherapia si získava čoraz väčšiu pozornosť, o čom svedčia aj články publikované v rôznych periodikách. Pacienti chvália účinnosť tejto terapie, čo bolo odvysielané aj v Bratislavskej televízii.

Ambulancia - Sonotherapia - diagnosticko liečebné centrum - napísali o nás

Semináre a výskum od roku 2011

Od roku 2011 sa uskutočnilo množstvo diskusií a seminárov na tému sonotherapie, ktoré potvrdili jej blahodarné účinky. Vývoj prístrojového vybavenia pokročil a dnes sa využívajú moderné zariadenia. Lekári a terapeuti pravidelne navštevujú semináre v zahraničí, kde je táto liečba bežná a úspešná.

Sonotherapia na Slovensku

Sonotherapia je na Slovensku stále takmer neznáma. Termín „sono“ znamená vo francúzštine „zvuk“, čo naznačuje, že ide o zvukovú terapiu využívajúcu počuteľné aj nepočuteľné zvukové vlny. V modernej medicíne sa jemné zvukové vlny prenášajú do celého tela pacienta, čo prináša vynikajúce terapeutické účinky.

Vyšetrenie

Zdravotný stav pacienta vyhodnocujú dva špeciálne prístroje s presnosťou viac ako 90%:

  • Smartdop 30EX – cievny ultrazvuk doppler
  • Acuson P10 (USG) – ultrazvukový prístroj

Sonotherapia lieči niekoľko desiatok diagnóz vrátane artrózy, porúch sexuálnej potencie, zúžených a upchatých ciev. Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu a rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách sú taktiež významnými oblasťami aplikácie. Po vyhodnotení zdravotného stavu pacient pravidelne navštevuje zariadenie za účelom terapií. Počet terapií sa určuje podľa závažnosti ochorenia, pričom jedna terapia trvá 30 minút. V priebehu liečby sa niekoľkokrát sleduje priebeh a účinok terapií, aby sa overilo zlepšenie stavu. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je dôležité, aby pacient navštevoval terapie každý deň.

Táto liečba je vysoko účinná.

Na Slovensku je zatiaľ jedno pracovisko poskytujúce sonotherapiu, a to v Bratislave na Bajkalskej 29/A, 2. poschodí.

Ambulancia - Sonotherapia - diagnosticko liečebné centrum - ACUSON
Ambulancia - Sonotherapia - diagnosticko liečebné centrum - smartdop