Priebeh kúry

Pred kúrou s aplikovaním sonoterapie sa vykoná dôkladné lekárske vyšetrenie. Lekár zo Sonocentra si prezrie predchádzajúce lekárske správy a nálezy pacienta.
Kúru možno zahájiť v deň lekárskeho vyšetrenia, alebo najneskôr v nasledujúci deň a pozostáva zo 60 ošetrení. V prípade prevencie postačuje 30 ošetrení. Jedno ošetrenie trvá 15 minút a je potrebné zopakovať ho denne od pondelka do piatku. V polovici a na konci kúry sa robí opakované vyšetrenie, ktoré slúži na zistenie miery zlepšenia a sledovanie pozitívnej zmeny v stave pacienta.

Terapeutický prístroj SONOMAT riadi a kontroluje počítač. Uchováva údaje a parametre liečby všetkých jednotlivých pacientov. Počítač tým pádom denne kontroluje ošetrenia a uložené údaje porovnáva s údajmi z predchádzajúcich ošetrení. Po ich analyzovaní a na základe meraní EKG volí vhodnú infrazvukovú vlnu špecifickú pre každého pacienta.


Na začiatku ošetrenia leží pacient uvoľnene na ošetrovacom lôžku, kde na neho pripoja EKG, merače teploty kože a nohy si zasunie do podložky vysielajúcej zvuk. Ošetrenie prebieha úplne automaticky pod riadením počítača. Zvukové vlny vstupujú do organizmu cez chodidlo pacienta vyvíjajúc blahodarný účinok na celú cievnu sieť. Pacient pritom nepociťuje nijakú bolesť, ani nepríjemný pocit.