Indikácie sonotherapie

  • Účinná liečba postcovidového syndrómu
  • Všeobecne pri zhoršenom prekrvení
  • Pri klaudikačných bolestiach dolných končatín v dôsledku uzáverového ochorenia tepien
  • Koronárne syndrómy (ischemická choroba srdca)
  • Pri poruchách mozgového prekrvenia pre uzáverové ochorenie tepien
  • Hučanie alebo šumenie v ušiach
  • Cukrovka – diabetická mikroangiopatria so zhoršeným prekrvením nôh
  • Pri „diabetickej nohe“ (komplikácia cukrovky so zhoršením prekrvenia dolných končatín a vznikom defektov, ulcerácií alebo gangrén na nohách)
  • Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách aj iných operáciách
  • Pri nemožnosti vykonania chirurgického obnovenia prietoku končatinami (nevhodné anatomické pomery, závažné zhoršenie celkového stavu alebo nesúhlas pacienta s operáciou)
  • Pri kostných procesoch, stavoch po športových úrazoch, natiahnutí svalstva a pod.
  • Všeobecné regenerácia pri hojení kostí alebo rán
  • Najrôznejšie poruchy prekrvenia, prevencia trombózy
  • Poruchy spánku, stres, depresie, astma, migréna
  • Poruchy sexuálnej potencie
  • Liečenie bolesti
  • Reuma, artróza, artritída
  • Blokácie krčnej chrbtice
  • Vysoký tlak krvi a s tým spojené problémy, poruchy tukového metabolizmu, zvýšená hladina cholesterolu
  • Poruchy pri potencií
  • Psoriáza
  • Skleróza multiplex – jej spomalenie
  • Tetánia
  • Nekrózy (viac informácii a fotiek)
  • Ischémia dolných končatín, ak cievno-chirurgický výkon ešte nie je potrebný alebo nie je možný, prípadne pacient operáciu odmieta.
  • Prevencia u ohrozených osôb (vysoké kardiovaskulárne riziko, pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorení v rodine) alebo ak sa u nich už vyskytol srdcový infarkt alebo mozgová porážka.

Na základe doterajších výskumov, vyšetrení pacientov  a skúseností z prevádzky existujúcich centier v zahraničí možno povedať, že

SONOTHERAPIA aplikovaná ako kúra je až v 80% pacientov vysoko účinná!

Prejavuje sa to týmto:

  • Vzdialenosť, prekonaná peši (dysbázia alebo klaudikačný interval) sa predĺži alebo sa chôdza stane úplne normálnou, bez obmedzenia, neprerušovanou.
  • Gangrény a diabetické vredy sa vyliečia, čím je v určitej časti prípadov možné predísť amputácii končatín.
  • Závraty a hučanie v ušiach prestanú úplne alebo sa zmiernia.
  • Bolesti v oblasti srdca sa zmiernia, ich frekvencia sa zníži  alebo úplne vymiznú.
  • Pamäť a schopnosť koncentrácie sa u pacientov nápadne zlepší.
  • U klientov sa objaví optimizmus, chuť do života, elán, celková komponovanosť  a stratia sa prejavy depresií.

AKÉ PRÍZNAKY POUKAZUJÚ NA ZÚŽENIE CIEV?

Príznaky zúženia alebo uzáverov tepien závisia od stupňa a lokalizácie postihnutých tepien. Ak sa takéto zúženie tepien vyskytuje v dolnej končatine, chorý pociťuje chlad a bledosť nôh, niekedy lokálnu necitlivosť, na druhej strane chronickú bolesť, klaudikácie (kŕčovitá bolesť pri chôdzi, pozri vyššie) niekedy po niekoľkých krokoch. V pokročilých a ťažších prípadoch spôsobuje zúženie alebo  uzávery tepien odumretie časti nohy alebo nehojace sa rany spojené s krutými bolesťami.

Ak sa zúženie či uzávery tepien vyskytujú v oblasti krčných alebo mozgových tepien, môže vzniknúť prechodná alebo trvalá mozgová príhoda, prípadne sa nedokrvenie mozgu prejavuje vo forme poruchy koncentrácie, stratou pamäti, závratu, hučania v ušiach, poruchami zraku alebo inými neurologickými prejavmi.

V prípade, že sú postihnuté srdcové tepny (koronárne alebo tzv. vencovité), vzniká ischemická choroba srdca. Táto sa môže prejaviť  pocitom únavy, po fyzickej námahe alebo rozčúlení a pri emócii vzniká rôzne intenzívna bolesť  v oblasti za hrudnou kosťou  a môže vyžarovať do krku alebo ľavégho ramena.

SONOTHERAPIA môže poskytnúť účinnú pomoc pri všetkých týchto ťažkostiach a ochoreniach.